ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

   Πρόγραμμα Ετήσιας Εξειδίκευσης

στην Ειδική Αγωγή

2019- 2020

Επιστημονικός Υπεύθυνος:

 Δρ. Γιάννης Παπαδάτος , Ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Το Πρόγραμμα ετήσιας εξειδίκευσης στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, του Ε.Κ.Π.Α,  διοργανώνεται για δέκατο πέμπτο κατά σειρά έτος με αντικείμενο:

«ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, Δυσοθρογραφία, Δυσπραξία), Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα,  Διαταραχές Συμπεριφοράς, Αισθητηριακές – Κινητικές Αναπηρίες, Νοητική  Υστέρηση, Αυτισμός, Ψυχικές Διαταραχές  παιδιών και εφήβων, Ψυχοπαιδαγωγική αντιμετώπιση, Συμβουλευτική Γονέων, Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, Πρακτική Άσκηση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση».

  1. Ταυτότητα του Προγράμματος

Το πρόγραμμα εξειδίκευσης στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (500 ωρών) αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και μοριοδοτείται σύμφωνα με τον Ν. 4415/2016, ΦΕΚ. 159 Α/06.09.2016 με τον Ν. 61048/Ε2/2017, Φ.Ε.Κ. 1239 Β /2017. και με τον Ν. 4473 Τεύχος 1ο /30/5/2017, ΦΕΚ 78/2017, με τον Ν. 4547/2018, Τεύχος Α’ 12/06/2018 και με τον Ν. 4589/2019, Τεύχος Α’ 29.01.2019.

Θα δημιουργηθούν δυο τμήματα:

Α) Ένα εντατικής παρακολούθησης 500 ωρών με ολοκλήρωση προγράμματος τον Απρίλιο του 2020

Β) Ένα κανονικής παρακολούθησης 500 ωρών με ολοκλήρωση προγράμματος τον Ιούνιο του 2020

Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο νευρολόγος- ψυχίατρος, καθηγητής  Ψυχοφυσιολογίας και Ψυχικής Υγιεινής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Δρ.Γιάννης Παπαδάτος σε συνεργασία με Επιστημονική Επιτροπή καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδικών επιστημόνων από το χώρο της Ειδικής Αγωγής.