ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

Για τη λήψη της βεβαίωσης της ημεροχρονολογίας έναρξης και λήξης του σεμιναρίου, η οποία θα συνοδεύει το πιστοποιητικό ετήσιας εξειδίκευσης στην ειδική αγωγή, να αποστέλλετε από την Τρίτη 07/ 05/2019 , email στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: spedu2019@gmail.com αναγράφοντας υποχρεωτικά:

1. το ακαδημαϊκό έτος παρακολούθησης
2. το μήνα έναρξης και λήξης
3. το σύνολο ωρών παρακολούθησης

Η βεβαίωση της ημεροχρονολογίας θα σας αποσταλεί στο email σας.

Από τη Γραμματεία του Σεμιναρίου