ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 Επικοινωνία με τη Γραμματεία του Προγράμματος

Καθημερινές και ώρες : 10:00 – 14:00

Τηλ: 210 – 3642771

fax: 210 – 3642771