ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2019

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

   Το  9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από 21-23 Ιουνίου 2019. Οι εργασίες του συνεδρίου θα διεξαχθούν στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL (Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Αθήνα).

   Σκοπός του συνεδρίου είναι η παρουσίαση θεωρητικής όπως και εφαρμοσμένης έρευνας σε θέματα εκπαίδευσης,  ψυχολογίας και ψυχιατρικής,   όπως επίσης, η διατύπωση προτάσεων για το μέλλον της εκπαίδευσης στη χώρα μας και η παρουσίαση ερευνητικών και παιδαγωγικών  εμπειριών από διακεκριμένες προσωπικότητες. Κεντρική θεματική του Συνεδρίου θα είναι:

«Η εκπαίδευση δασκάλων και καθηγητών χαρισματικών μαθητών στην Ελλάδα»

Θεματικές ενότητες του Συνεδρίου:

 • Διεθνείς εμπειρίες εκπαίδευσης χαρισματικών μαθητών
 • Ανίχνευση και επιλογή χαρισματικών παιδιών
 • Δικαιώματα χαρισματικών παιδιών
 • Εκπαίδευση νηπιαγωγών και δασκάλων χαρισματικών μαθητών
 • Εκπαίδευση καθηγητών μέσης εκπαίδευσης χαρισματικών μαθητών
 • Προγράμματα εκπαίδευσης χαρισματικών μαθητών
 • Αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης χαρισματικών μαθητών.
 • Η χρήση της ιδεολογίας της Ισότητας  ως άρνηση της Ελευθερίας στην εκπαίδευση
 • Πολιτικές αντιστάσεις στην εκπαίδευση χαρισματικών ατόμων: Η ελληνική περίπτωση
 • Συνειδητοί και υποσυνείδητοι φόβοι εκπαίδευσης χαρισματικών ατόμων
 • Κοινωνιολογικές και ψυχολογικές ερμηνείες της αντίστασης στην εκπαίδευση χαρισματικών ατόμων
 • Κοινωνικά στερεότυπα αμφισβήτησης της εκπαίδευσης χαρισματικών ατόμων
 • Γενετικοί παράγοντες και ευρήματα νευροεπιστημών για την ευφυΐα
 • Υπάρχουν συγκεκριμένα γονίδια για την υψηλή ευφυΐα;
 • Πόσο αρνητικές για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας είναι οι πολιτικές αντιστάσεις στην εκπαίδευση χαρισματικών ατόμων;
 • Οικογενειακοί παράγοντες και υψηλή ευφυΐα
 • Ψυχολογικές παράμετροι εκπαίδευσης χαρισματικών ατόμων
 • Πέραν από τις υλικές προϋποθέσεις, η δημιουργικότητα επηρεάζει την οικονομία;
 • Νομικές προϋποθέσεις εκπαίδευσης χαρισματικών ατόμων
 • Παιδαγωγικές προϋποθέσεις εκπαίδευσης χαρισματικών ατόμων
 • Σχέσεις Ευφυίας και Χαρισματικότητας
 • Σχέσεις Ευφυίας  και   Δημιουργικότητας
 • Σχέσεις ηγεσίας και χαρισματικά άτομα
 • Χαρισματικές προσωπικότητες στο σύγχρονο κόσμο
 • Χαρισματικές προσωπικότητες στην Ιστορία
 • Προγράμματα χαρισματικών μαθητών στις φυσικές επιστήμες
 • Προγράμματα χαρισματικών μαθητών στις ανθρωπιστικές επιστήμες
 • Εκπαίδευση ταλαντούχων παιδιών
 • Διεθνείς  εμπειρίες στην εκπαίδευση των χαρισματικών μαθητών
 • Πολιτικές ευρωπαϊκών χωρών για την εκπαίδευση των χαρισματικών μαθητών και η  ελληνική απουσία.
 • Συναισθηματική ανάπτυξη  χαρισματικών μαθητών
 • Αυτοεκτίμηση και διαμόρφωση αυτοεικόνας  χαρισματικών μαθητών
 • Μύθοι και αλήθειες γύρω από την χαρισματικότητα
 • Γλωσσικές ικανότητες χαρισματικών ατόμων
 • Νευροψυχολογία και Παιδαγωγικές Επιστήμες
 • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα στο σχολικό περιβάλλον. Αίτια και συμπτώματα ΔΕΠ-Υ
 • Θέματα ψυχοπαιδαγωγικής της εκπαίδευσης
 • Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
 • Δυσλεξία σε παιδιά και εφήβους.
 • Μαθησιακές δυσκολίες- Δυσαριθμησία
 • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές- Αυτισμός
 • Διαταραχές λόγου και ομιλίας στην παιδική ηλικία
 • Παραβατικότητα στην παιδική, εφηβική ηλικία
 • Γνωστικές και συμπεριφοριστικές προσεγγίσεις της μάθησης
 • Διαπολιτισμική εκπαίδευση
 • Διδακτική μεθοδολογία και εφαρμοσμένη παιδαγωγική
 • Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση
 • Φυσικές επιστήμες και περιβάλλον στην εκπαίδευση
 • Οι καλές τέχνες στην εκπαίδευση
 • Διοίκηση της εκπαίδευσης και εκπαιδευτική πολιτική
 • Θέματα αξιολόγησης και ποιότητας στην εκπαίδευση
 • Συμβουλευτική γονέων

 

 

Όσες και όσοι ενδιαφέρεσθε να λάβετε μέρος στο συνέδριο με προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση ή με θεματικά συμπόσια θα πρέπει να κατεβάστε  την φόρμα υποβολής περίληψης από  εδώ ,και να  στείλετε τον τίτλο και την περίληψη το αργότερο έως τις 30 Απριλίου  2018, μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: synedu2019@gmail.com. Ο μέγιστος χρόνος που θα διατεθεί για την παρουσίαση εργασιών είναι 12 λεπτά, ενώ για τα συμπόσια 1,5 ώρα.

Η υποβολή της περίληψης πρέπει να γίνει σε πρόγραμμα Word, με γραμματοσειρά Times New Roman 12pt, μονό διάστιχο, πλήρη στοίχιση και να μην υπερβαίνει τις 250 λέξεις. Επιπλέον, πρέπει να περιλαμβάνει:

 •  Θεματικό άξονα στον οποίο εμπίπτει η ανακοίνωση
 •  Τίτλο
 •  Όνομα ή ονόματα συγγραφέων
 •  Ιδιότητα, Ίδρυμα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail, ταχυδρομικό κώδικα.

Στην περίληψη της προτεινόμενης ανακοίνωσης να υπάρχει:

 •  εισαγωγή
 •  σκοπός της έρευνας
 •  ευρήματα
 •  συμπεράσματα

Αν πρόκειται για στρογγυλό τραπέζι ή συμπόσιο να αναγράφεται ο οργανωτής/ πρόεδρος, ο συζητητής και τα ονόματα των ομιλητών. Επίσης, να επισυνάπτεται η περίληψη του συμποσίου καθώς και οι περιλήψεις των επιμέρους ομιλιών. Εφόσον εγκριθεί η περίληψη, θα πρέπει να στείλετε και το τελικό κείμενο της ανακοίνωσής σας, το αργότερο μέχρι  την 31η Ιουλίου 2019  για να συμπεριληφθεί στα Πρακτικά του Συνεδρίου.

Όσες και όσοι ενδιαφέρεσθε να παρακολουθήσετε το Συνέδριο κατεβάστε  την φόρμα αίτησης συμμετοχής από  εδώ , συμπληρώστε τη και στείλτε τη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην παρακάτω διεύθυνση: synedu2019@gmail.com με θέμα : “ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ”

Σας παρακαλούμε να μας δηλώσετε αν χρειάζεστε για την ανακοίνωση σας τεχνικό εξοπλισμό και ποιον.

Σημαντικές Ημερομηνίες:

30 Aπριλίου 2019: Λήξη προθεσμίας υποβολής περιλήψεων

22  Μαΐου 2019 : Ανακοίνωση περιλήψεων που έγιναν δεκτές

31 Ιουλίου 2019: Λήξη προθεσμίας υποβολής τελικής ανακοίνωσης

Το κόστος συμμετοχής για την παρακολούθηση του συνεδρίου είναι 30 €.  Το κόστος για τους φοιτητές ανέρχεται στα 20 €. Το κόστος παρουσίασης εργασίας ανέρχεται στα 60 €.

 

Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Οι ανακοινώσεις των εισηγητών θα συμπεριληφθούν στον τόμο πρακτικών του συνεδρίου και θα δημοσιευθούν σε τεύχος του Εθνικού  Κέντρου Τεκμηρίωσης το οποίο διαθέτει ISSN .

 

 

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Γιάννης Παπαδάτος ,   Oμότιμος Καθηγητής Ψυχοφυσιολογίας και Ψυχικής Υγιεινής, Πανεπιστήμιο Αθηνών

E-mail: ypapad@primedu.uoa.gr

Μέλη:

Αλεβίζου Αναστασία, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Βουδούρη – Αρτίκη Αγγελική, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αθηνών

Καραγιαννάκης Γιάννης, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Κουμέντος Ιωάννης, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Νικολόπουλος Γιάννης, Msc, Μαθηματικός – Ειδικός Παιδαγωγός

Ταγκάλου Αγγελική, Διδάκτωρ Ειδικής Αγωγής, Σχολική Σύμβουλος

Τόμπρου Δήμητρα – Μαρία, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Τυρλής Γιάννης, Γ.Γ  Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

 

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος:

Δρ. Παπαδάτος Γιάννης, MD,  Oμότιμος Καθηγητής Ψυχοφυσιολογίας και Ψυχικής Υγιεινής, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αντιπρόεδρος: 

Μαλαφάντης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος

Μέλη:

Αθανασόπουλος Γιάννης, ΜD, PHD, Διευθυντής Ακουολογικού Τμήματος, Ωτορινολαρυγγολογικής κλινικής, Νοσοκομείου Παίδων

Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής Ψυχικής Υγείας και Επιστημών Συμπεριφοράς, Ε.Κ.Π.Α., Αντιπρόεδρος Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

Αναγνωστόπουλος Δημήτριος, Αν. Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής, Ιατρικής Σχολής, Ε.Κ.Π.Α. Πρόεδρος Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος.

Αντωνίου Αλέξανδρος – Σταμάτιος,  Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστημίου Αθηνών

Αρβανίτης Αλέξιος, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Βερβεσός Δημήτριος, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

Βλάχος Φίλιππος, Καθηγητής Ψυχοβιολογίας του Αναπτυσσόμενου Ανθρώπου: Εφαρμογές στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής

Βουδούρη – Αρτίκη Αγγελική, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αθηνών

Βρεττός Ιωάννης, Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αθηνών

Γαλανάκη Ευαγγελία, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αθηνών

Γκαρή Αικατερίνη, Καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας για την προαγωγή των δημιουργικών/χαρισματικών/ταλαντούχων παιδιών και εφήβων.

Γκουντή Παναγιώτα, Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών, MEd in TEFL, Dip. RSA

Δελλασούλας Λαυρέντιος, Ομότ. Καθηγητής Παιδαγωγικής τού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Θεοδοσίου Ευστράτιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

Κανάρη Κυριακή, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Καραγιαννάκης Γιάννης, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Καραμπατζάκη Ζωή, Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής Αθηνών

Καστελλάκης Ανδρέας, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχοφυσιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Καφαλούκου Κωνσταντίνα, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Κουμέντος Γιάννης, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Κουμούλα Αναστασία, Δρ. Παιδοψυχιατρικής, Διευθύντρια- Συντονίστρια Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων στο Σισμανόγλειο

Λαμπροπούλου Κατερίνα, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Σχολική Σύμβουλος

Μαγουλά Ευγενία, Επίκουρος Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών

Μπαμπάλης Θωμάς, Καθηγητής ΠΤΔΕ, Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρόεδρος Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.

Μπαραλής Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤΔΕ, Πανεπιστημίου Αθηνών

Μπαστέα Αγγελική, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Μυλωνάκου – Κεκέ Ηρώ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών

Παναγής Γεώργιος, Καθηγητής Βιοψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 

Παπαγεωργίου Χαράλαμπος, Καθηγητής Ψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστημίου Αθηνών

Παπαδάτου – Παστού Μαριέττα, Λέκτωρ Νευροψυχολογίας, ΠΤΔΕ, Πανεπιστημίου Αθηνών. Γ. Γραμματέας Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας.

Παπαστάμου Στάμος, Καθηγητής Πειραματικής Κοινωνικής Ψυχολογίας, Πάντειον Πανεπιστήμιο. Τέως πρύτανης Παντείου Πανεπιστημίου.

Πατούλης Γεώργιος, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Πατσιάδου Μαγδαληνή, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Πάτσιου Βασιλική, Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.

Πολυχρονοπούλου Σταυρούλα, Ομότ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών

Ράντου Νεφέλη, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Σάλμοντ Ελευθερία, Καθηγήτρια Ειδικής Παιδαγωγικής και  Ψυχολογίας   ΕΚΠΑ, ΔΠΘ, ΑΣΠΑΙΤΕ

Σιδερίδης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αθηνών

Σίμος Γρηγόρης, Καθηγητής Εξελικτικής Ψυχοπαθολογίας, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Σκούρα Λαμπρινή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών

Σταθοπούλου Αγάθη, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Στογιαννίδου Αριάδνη, Καθηγήτρια Διαγνωστικών Μεθόδων και Συμβουλευτικής, Τμήμα Ψυχολογίας,  Α.Π.Θ.  Αναπληρώτρια Πρύτανις Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ταγκάλου Αγγελική, Διδάκτωρ Ειδικής Αγωγής, Σχολική Σύμβουλος

Τάνταρος Σπυρίδων, Καθηγητής Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρόεδρος Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας.

Τεντζέρης Εμμανουήλ, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Τζεμπελίκος Ερρίκος,  Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής

Τόμπρου Δήμητρα, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Τουλουμάκου Άννα, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Οξφόρδης

Φελλούρης Ανάργυρος, Πρόεδρος Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Φουστάνα Αγγελική, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Χατζή Αλεξάνδρα, Καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Χαντζούλη Ελένη, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Χάσκου Σοφία, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Χατζηχρήστου Χρυσή, Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας,  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Χατζοπούλου Μαριάννα, Διδάκτωρ Ψυχογλωσσολογίας Πανεπιστημίου Στοκχόλμης. Προϊσταμένη Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. Β’ Αθήνας.

 

Περισσότερες πληροφορίες: Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής,

Διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη 24, Τ.Κ. 10679

Τηλέφωνο: 2103642771, και 6985993853 καθημερινά από τις 11.00 έως 14.00

Ηλεκτρονική διεύθυνση Συνεδρίου: synedu2019@gmail.com